Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Elifbetka Qurana Piroz

15,00 TL
10,05 TL

Ya giring ew e ku teem Qurana hatiye şandin di jiyane da hebe... Mirov di jiyana xwe da li gor Qurana di bir u dilan da heye bimeşe... Ji vi aliyi va pevajoya nazilbuna Qurane he dewam dike... Le ne bi tene Quraneke ku te xwendin, nivisandin, jiberkirin, nirxandin u heta dixine beşbaziye., bi Quraneke ku jiyane diguherine, peş dixe, zelal dike, şikil dide, ava dike, meneye dide...

Qurana ku di berik, bir, hid u teregen mala da lire nake, dive meriv pe biji... An ji dive meriv ve firsende bide Qurana piroz... Ji bo bikevine nav jiyana me he di dore da ayet hene... Heke ji bo hatina wehye em bingeheke ava nekin, ma ew e nebe sedema ziyana me?

Gelo to biro me ku heri dawin kijan ayet di jiyana me da xuya bu? Gelo ne ji bo ayeten nu, le ji bo nu va hatina em amade ne? Gelo em hemu demen xwe u waren xwe ji bo ye vekiri dihelin?

Em dizanin meriv bekes dikare big le bele be Quran naye jiyan...

"Kitebe Şidyayi bigre." (Meryem, 12)

Ne serwete, çekan, iqtidare, heze, pereyan, le Kitebe bi quwet bigre...

Şidyayi pe bigre ku quwet be te... Xwe biparezi... Xwe xilas biki... Qedr u gimeta te hebe... Di jiyane da xwe bibini... Xwe bi xwe bimini...

Şidyayi pe bigre ku Kiteb ji bi deste te bigre... Tu nakokiyan encax bi Kitebe dikari çareser biki...

Kiteb; çemil, sitargeh, sipartgeh u baregeh e...

Rumet, rih u nur di we da ye...  İtibar, İtidal, İstiqamet, İtimad di ve Kitebe da ye...

"Bi sond me ji we re kitebek daxist ku te da zikr/rumeta we heye. Ma qey hone he hişe xwe nedine sere xwe?"

(Enbiya, 10)