Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetimi

40,00 TL
34,80 TL

Teknolojik olanaklara paralel olarak yazılım, donanım ve ağ alt yapısındaki geliştirmeler ve kurumsal beklentilerdeki değişim, elektronik belge ve finansal bilgi sistemlerini köklü olarak etkilemekte ve geleneksel yöntemlerin kullanım alanlarını daraltmaktadır. Dolayısıyla Türkiye`de yasal ve idari koşullar ile finansal uygulamalarda elektronik bilgi ve belge yönetimi sistemlerine yönelik mevcut koşullar,sorunlar,sorunların çözümüne ilişkin yöntem ve politikaların inecelenmesi gereklidir.

Bu çevrede, finansal bilgi, finansal bilgi yönetimi, finansal bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetimi,elektronik belge yönetim sistemi, elektronik belge ve finansal bilgi yönetim sistemleri ile kurumsal hiyerarşik uygulama yapısının tanımlanması ve oluşabilecek risklerin Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde ve Yargı Kararları ile birlikte değerlendirilmesi etkin bir finansal bilgi politikasının geliştirilmesinde ve yöneltilmesinde önemlidir.

Bu kapsamda uygulama boyutunda, Türkiye Kalkınma Bankasında farkındalık düzeyi, yaşanan sorunlar ve beklentilerin analizinin konuya ilişkin politikaların geliştirlmesinde etkisinin araştırılması hedeflenerek örnek bir uygulama yürütülerek yukarıda ifade edilen konular çerçevesinde analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada, Türkiye`de finansal bilgi ve belge yönetimine yönelik idari ve yasal koşullar ile hukuksal sorunlar ve ihlallerin analizi de yapılmaktadır. Çalışmada, Türkiye Kalkınma Bankasının elektronik belge ve finansal bilgi sistemlerine yönelik olarak mevcut koşulları analiz etmek için geliştilen bu örnek uygulama (anket), başta finansal kuruluşlar olmak üzere kamu da yer alan tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edebilmektedir.

Bu çalışma, üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümleri, siyasal bilgiler ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile hukuk fakülteleri için yararlanılabilecek bir kaynak olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, bu konularda ilgili akademisyenler içinde bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Nihai olarak da bu çalışmanıni ilgi duyan her birey ve kurum tarafından yararlanabilecek bir eser olması beklenmektedir.