Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Eğitim Bilimine Giriş

55,00 TL
42,90 TL

Eğitim, toplumsallaşmanın, kültürlemenin ve kültürleşmenin en temel unsurlarından birisi olarak görülebilir. Eğitim süreci toplumun değer yargılarının, bireylerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir öneme sahiptir. Özellikle tüm dünyada yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler; küreselleşme; medyanın insanlar üzerindeki etkisi güçlü bir eğitim sistemine sahip olmayı gerektirmektedir. İnsanlığın geleceğini eğitimin belirleyeceği tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak eğitimden beklentilerin boyutu da değişmiştir. Artık yalnızca bilgiye ulaşan ve onu kullanan bireyler yetiştirmek yeterli görülmemektedir. Birey bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilgiyi üretebilme ve yaygınlaştırabilme yetisine de sahip olmalıdır. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, bilimsel bakış açısına sahip olma gibi nitelikler aranırken aynı zamanda toplumsal yaşamı büyük ölçüde etkileyen demokratik bir tavır içerisinde farklılıklara karşı saygılı olma da çağdaş bir birey olmanın temel ölçütleri arasındadır. Bilgi çağı insanın kitap okuma alışkanlığına sahip olunması önemsenirken tek başına yeterli de görülmemektedir. Birey okuduklarından yeni anlamlara ulaşıp yeni değerler, düşünceler üretebilmelidir. Bireyleri yetiştirme ve onları topluma kazandırma sürecinde öğretmenlerin oldukça önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Tüm bunlara bağlı olarak bir öğretmende olması gereken nitelikler büyük ölçüde değişmiştir. Öğretmenlik mesleğinin önemi tüm toplumlarda güncelliğini korumaktadır. Teknolojinin ve iletişimin ön plana çıkması öğretmenin rolünü azaltmak yerine daha da farklı bir boyuta taşımış, önem derecesini oldukça yüksek bir seviyeye taşımıştır. Öğretmenin öğrencisini sevmesi kadar onun niteliklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olması da gerekmektedir. Hizmet öncesi dönemde öğretmen adaylarının eğitimi de bütün bu gelişmelerden etkilenmiştir. Öğretmen adaylarının çağın beklentilerine uygun bir şekilde, kendilerini yenileyen bireyler olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Ulu önderin belirlemiş olduğu "çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma" iyi bir öğretmen kitlesi ile mümkündür. Geleceğin Türkiye`si çocuklara çocuklar da öğretmenlere emanettir.