Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

27,50 TL
27,23 TL

Muhasebe ürettiği bilgiler ile bir taraftan işletmelerin geçmişi ile ilgili bir bellek vazifesi görürken diğer taraftan gelecekleri için en önemli planlama aracı konumundadır. Bu konuma ek olarak muhasebe kullanıcılara sunduğu bilgiler ile gerek işletme içi gerekse işletme dışındaki birçok kişi ve kuruluşun işletme ile ilgili kararlarına dayanak teşkil etmektedir.

O halde işletme ile ilgili karar alıcıların doğru karar alabilmeleri muhasebenin ürettiği doğru bilgilerle paralellik arz etmektedir. Muhasebenin doğru bilgi üretebilmesi ise sosyal sorumluluk ilkesi gereği bilgilere esas teşkil eden ekonomik olayların finansal raporlara doğru yansıtılması ile mümkün olabilecektir.

Bu kitapta işletmelerin doğru ve güvenilir finansal tablolarının kaynağı olan muhasebe uygulamalarının son aşamalarından biri olan "Dönem Sonu İşlemleri" ile ilgili yapılması gereken işlemler; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Muhasebe Standartları, Enflasyon Düzeltmesi ve diğer düzenlemeler esas alınarak verilmeye çalışılmıştır. Gayet tabi ki bir kısım eksiklikler olabilir. Bunların tarafımıza bildirilmesi bizlere önemli katkılar sağlayacaktır.