Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu Cilt: 1

20,00 TL
17,00 TL

1. Dünya Savaşı sonunda çok milletli, çok dinli ve kültürlü imparatorlukların tasfiye edildiği bir süreçte Osmanlı Devleti, Batılı büyük devletlerin şark meselesi siyascti neticesinde parçalanmıştır. 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarckcsi ile İtilaf Devletleri, Anadolu`da işgallere başlamıştır. Türk halkı, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde birleşerek üzerinde yaşadığı toprakları düşman kuvvetlerine karşı savunmak için mücadeleye girişmiştir. Yunan kuvvetlerinin izmir`i işgal etmesi ve Batı Anadolu`da ilerlemesi bütün yurt genelinde büyük tepkilere neden olmuştur. Bunun neticesinde Kuvayı Milliye teşkilatları silahlı mukavemete başlamıştır. Oluşturulan nizami kuvyetlerle Türk Ordusu, Inönü Muharebelerinde Yunan ilerleyişini durdurmuştur. Mustafa Kemal Paşa`nın Başkumandan olduğu Sakarya Meydan Muharebesrnde, bu düşman kuvvetleri mağlup edilmiştir. Türk Ordusu, 26 Ağustos 1922`de Afyonkarahisar`dan Büyük Taarruia başlamış, 30 Ağustos 1922`cle Başkumandanlık Meydan Muharchcsi ile işgal kuvvetlerini Dumlupınar`dan Uşak Izmir istikametine doğru sürmüştür. Izmir, 9 Eylül 1922`de Yunan işgalinden kurtulmuş, sonrasında Lozan Antlaşması ile çizilen sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Büyük Taarruz`un 90. yılında bu süreci bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek, yeni bilgi ve belgeleri, yorum ve sentezleri kamuoyu ve bilim ilemiyle paylaşmak ve tartışmak amacıyla Uşak Üniversitesi Atatürk Ilkeleri vc Inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının işbirliğiyle 24 Ekim 2012 tarihleri arasında Uşak`ta "Büyük Taarruz`un 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu" düzenlenmiştir. Bu kitap sempozyumda sunulan bildirilcrden oluşmaktadır.