Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Bume Kor

20,00 TL
17,00 TL

"Ev roman, di tarixa edebiyata ve sedsale de merhaleyeke." Andre Rousseaux

Di ve romana di dest xwe de ji em pergi Hidayeteki ditir dibin. Ligel ku piraniya ciroken wi realizmeke xurt dihundirinin ji (jixwe ve yeke, ew di wejeya nujen ya Irane de li ciheki bijare bi cih kiriye), livbazi u buyeren Bume Kor li derveyi zemen u meken in. Yen ku buyeran parvedikin kesen tipik in; a rast, varyasyonen tipeki ne ku ketiye dilqe sexsen ditir; van sexsan, li gor zagonen mitik en deruni vediguhezin hevdu neqli hev dibin. Di esle xwe de, bav, mam, ajoye ereboke, gorvan, kalemere xurdefiros u lehenge romane heman kes in; kecika efsuni, bayader u jina leheng a qehpik ji heman kes in. Jiholerakirina zemane normal ji giredayi ve yeke ye; zemane niha u zemane bihuri, mina biranin, xewn u xeyalan bi hevdu ve mehiya ye. Mesuli yetek di navbera sedem u encame de nine mantiqe di circirokan de wan bi hevdu ve gire dide. Le bele, ligel ve yeke ji, buyera ve romane jiyaneke rasteqin destni-san dike. Tirs, berikirin, hevi u behevitiyen di ve buyere de, piski disibe yen ku ji bere de di carenusa insen de hene.

Bozorg Alevi