sadsad x
asdasd
32,41 TL
30,79 TL
%5 indirim
Kazancınız
:
1,62 TL
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları Hakkında Bilgiler
Türü: Ders Hukuku Kitapları
Sayfa Sayısı: 324
ISBN: 9786051525945
Kapak: Ciltsiz
Baki İlkay Engin
Baki İlkay Engin
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları Kısa Özet

  Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm belirli konuların şemalar yoluyla özetlenmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde Türk Borçlar Kanunu`nun genel hükümler kısmındaki temel konulara ilişkin on beş kurgusal olay ve bunların çözümleri yer almaktadır. Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm belirli konuların şemalar yoluyla özetlenmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde Türk Borçlar Kanunu`nun genel hükümler kısmındaki temel konulara ilişkin on beş kurgusal olay ve bunların çözümleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde çözülecek kurgusal olaylara, dördüncü bölümde ise incelenecek mahkeme kararlarına yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

  İçindekiler

  Birinci Bölüm

  Şemalar

  Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

  Şema 2 : Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

  Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

  Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

  Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

  Şema 6: Borcun İfa Zamanı

  Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri ve Sonuçları

  Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

  Şema 9: İmkansızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

  Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

  Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

  Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

  Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı/Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

  Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri

  İkinci Bölüm

  Çözülmüş Olaylar

  I. Öneri-Öneriye Davet-Kabul-Sözleşmenin Kurulması-Yanılma-İfa İmkansızlığı

  II. Sözleşmenin Kurulması-İrade Sakatlıkları-Ayıp Hükümleri ile Yarışma-Culpa in Contrahendo-Önsözleşme-Alacağın Devri

  III. Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması

  IV. Beyaza İmza-Güven Teorisi-Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali-Alacağın Devri-İbra-Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi

  V. Temsil-Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması-Yetkisiz Temsil-Aldatma-Aşırı Yararlanma (Gabin)-Sözleşmenin İptali

  VI. İfa

  VII. Sözleşmenin Kurulması-Temsil-İrade Sakatlıkları-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-İbra

  VIII. Borçlu Temerrüdü-Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar

  IX. Seçimlik Borç-İmkansızlık-Halefiyet-Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü-Alacağın Devri-Takas-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim

  X. Haksız Fiil

  XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu

  XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Zarar Görenin Kusuru-Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı-Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu-Karayolları Trafik Kanunu`ndan Doğan Sorumluluk

  XIII. Sebepsiz Zenginleşme-Muvazaalı (Danışıklı) İşlem-Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı-Sözleşmeden Dönmenin Etkisi

  XIV. Alacağın Devri-Borcun Üstlenilmesi

  XV. Ceza Koşulu-Ahlaka Aykırı Fiil-Hukuka veya Ahlaka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi-Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

  Üçüncü Bölüm

  ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

  I. Sözleşmenin Kurulması-Önerinin ve Kabulün Geri Alınması-Saik Hatası-Aldatma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Tahvil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması

  II. Sözleşmenin Kurulması

  III. Öneriye Davet-Öneri-Yanılma-Aldatma-Temsil

  IV. Muvazaa-Şekil-Miktarda Yanılma-Korkutma-Alacağın Devri-Soyut Borç İkrarı-Culpa in Contrahendo

  V. Muvazaa-Alacağın Devri-Culpa in Contrahendo-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı

  VI. Yanılma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Alacağın Devri-İbra-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri

  VII. Doğrudan Temsil-Dolaylı Temsil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Yetkisiz Temsil-Sözleşme Tarafının Aldatması-Üçüncü Kişinin Aldatması-Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi

  VIII. Temsil-İmkansızlık-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Sorumsuzluk Anlaşması-Genel İşlem Koşulları

  XI. Temsil-Temsil Yetkisinin Kapsamı-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Müterafik Kusur

  X. Genel İşlem Şartları-Muvazaa-Alacağın Devri-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcunun İfası-İmkansızlık-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi

  XI. Edim Türleri-İfa Yeri-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Müteselsil Borçluluk-Halefiyet-Takas-Cezai Şart

  XII. İfa Zamanı-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü

  XIII. Üçüncü Kişinin İfası-Alacağın Devri-Borca Katılma-Sebepsiz Zenginleşme

  XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-İmkansızlık-Beyaza İmza-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim

  XV. Şahsen İfa Zorunluluğu-Kısmi İfa-İbra-Değiştirme Sözleşmesi-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme

  XVI. İmkansızlık-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacağın Devri-Temsil-Yetkisiz Temsil-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Ödenecek Tazminatın Kapsamı-Teselsül

  XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme-Takas

  XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

  XIX. Cezai Şart

  XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Yansıma Zarar-Haksız Fiillerde Zamanaşımı-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Alacağın Devri

  XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Koşula Bağlı Borç

  XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Hakkaniyet Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Ölüm ve Bedensel Zarar

  XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Hatır Taşıması-Bedensel Zarar-Sebepsiz Zenginleşme

  XXIV. Karayolları Trafik Kanunu`na Göre Sorumluluk

  XXV. Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Cezai Şart-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

  XXVI. Haksız Fiil-Karayolları Trafik Kanunu`ndan Doğan Sorumluluk-Manevi Tazminat-Hukuka ve Ahlaka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar-Geçici Ödeme-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

  Dördüncü Bölüm

  İNCELENECEK KARARLAR

  I. İrade Sakatlıkları-Sözleşmenin İptali
  Yarg. 1. HD, 13.10.1998, E. 1998/8883, K. 1998/10883

  II. Gabin Yarg. 11. HD, 24.01.2003, E. 2002/7737, K. 2003/622

  III. Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması
  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 30.09.1988, E. 1987/2, K. 1988/2

  IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
  Yarg. HGK, 05.05.1993, E. 1993/1-79, K. 1993/195

  V. Hukuka Aykırı Fiil-Haksız Fiilin Şartları
  Yarg. HGK, 08.02.1989, E. 1988/10-174, K. 1989/65

  VI. Hukuka Aykırı Fiil
  Yarg. 4. HD, 13.06.1989, E. 1989/4164, K. 1989/5352

  VII. Hukuka Aykırılık
  Yarg. 4. HD, 13.09.1988, E. 1988/4147, K. 1988/7408

  VIII. Haksız Fiil-Uygun Nedensellik Bağı-Hukuka Aykırılık Bağı
  Yarg. 4. HD, 13.03.1978, E. 1977/5312, K. 1978/3193

  IX. Haksız Fiil-Hukuka Aykırılık Unsuru-Manevi Tazminat
  Yarg. 4. HD, 18.03.2010, E. 2009/6382, K. 2010/3083 Yarg. 4. HD, 25.02.2016, E. 2015/3520, K. 2016/2417

  X. Zorunluluk Hali-Fedakarlığın Denkleştirilmesi-Vekaletsiz İş Görme
  Yarg. 11. HD, 15.06.1990, E. 1990/4306, K. 1990/4775

  XI. Manevi Tazminat-Doğrudan Zarar-Yansıma Zarar
  Yarg. 21. HD, 15.06.2000, E. 2000/4733, K. 2000/4833

  XII. Manevi Tazminat
  Yarg. 4. HD, 11.07.2002, E. 2001/12708, K. 2002/8915

  XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza-Birlikte (Müterafik) Kusur
  Yarg. 4. HD, 18.09.1979, E. 1979/5480, K. 1979/9818

  XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesi
  Yarg. 4. HD, 20.11.1984, E. 1984/7770, K. 1984/8597
  Yarg. 4. HD, 12.11.1984, E. 1984/7360, K. 1984/8310

  XV. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
  Yarg. 4. HD, 25.11.1993, E. 1993/1081, K. 1993/13614

  XVI. Yapı Malikinin Sorumluluğu
  Yarg. 4. HD, 28.11.2005, E. 2004/16308, K. 2005/12788

  XVII. Ev Başkanının Sorumluluğu
  Yarg. 3. HD, 05.02.2013, E. 2012/23712, K. 2013/1599

  XVIII. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme-Sebepsiz Zenginleşme Yarg. HGK, 14.03.2012, E. 2011/13-748, K. 2012/140

  XIX. Faiz
  Yarg. HGK, 09.10.2002, E. 2002/12-709, K. 2002/781

  XX. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı
  Yarg. 19. HD, 01.07.2013, E. 2013/8556, K. 2013/12306

  XXI. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
  Yarg. 15. HD, 12.5.1983, E. 1983/1307, K. 1983/1255

  XXII. Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar
  Yarg. 13. HD, 22.10.1981, E. 1981/5738, K. 1981/6690

  XXIII. Güven Sorumluluğu-Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
  Yarg. 13. HD, 26.01.2012, E. 2011/16549, K. 2012/1177

  XXIV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
  Yarg. HGK, 06.05.1992, E. 1992/13-213 K. 1992/315

  XXV. Ceza Koşulu
  Yarg. 15. HD, 19.10.1992, E. 1992/43, K. 1992/4824
  Yarg. 19. HD, 12.02.2008, E. 2007/6745, K. 2008/1104

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.