Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Bilinmeyen Yönleriyle Zemahşeri ve Keşşaf’ta Asıl Anlam Vurgusu

68,00 TL
48,96 TL

Zemahşerî’nin, bazı yönleri tenkit edilse de onun; Kur’ân’ı lügat, nahiv ve belâgat açısından yorumlamasındaki başarısı sebebiyle kendisi ve eserleri hakkında geçmişten günümüze birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle Zemahşerî’nin hayatı hakkında yapılan veya ona ve eserlerine değinen çalışmalarda genellikle birincil kaynaklardan değil de hatalı ve yanlış bilgiler içerse de ikincil kaynaklardan yararlanıldığı görülür. Bu yaklaşım istisnalar olmakla birlikte Keşşâf ve Zemahşerî konulu çalışmalarda günümüzde genel bir yönelim halini almıştır. Mezkûr durum tefsir tarihi açısından bu önemli şahıs ve eserleri hakkında onun şiirleri başta olmak üzere birincil kaynakları esas alan bir araştırmayı gerekli kılmıştır. Tefsir tarihinin yanı sıra çalışmanın filolojik tefsir ve hermenötik özelinde tefsir usulüne katkı sağlayacak asıl konusu ise Kur’ân kelimelerindeki asıl anlam vurgusudur. Elinizdeki bu eser Zemahşerî’nin Kur’ân’ı yorumlarken özellikle bazı kelimelerde hakikat ve asl kavramlarıyla vurguda bulunarak sistemleştirdiği anlama metodunu ele almaktadır.