sadsad x
asdasd

Ben İstanbul - İstanbul Kendini Anlatıyor

Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 104
ISBN 9789752864283
Tüm Siparişlerde KARGO 1 LİRA!
19,44 TL %29
bkmkitap.com
Fiyatı
13,80 TL
Fiyat Alarmı
Paylaş:
 • Ben İstanbul - İstanbul Kendini Anlatıyor Kısa Özet

  Ben İstanbul! İki kıtada yer alan şehir. Boğaz'ın Sultanı İstanbul!

  Yüz yıllar boyu sanatçılara bitmez tükenmez esin kaynağı oldum. Şairler dizelerinde, besteciler ezgilerinde, ressamlar tablolarında yücelttiler beni. Güzelliğimle yalnızca gözlere değil, kulaklara da hitap ettim ben.

  Evet, İstanbul’um ben. Yedi Cihan’ın gönlünde taht kuran İstanbul.

  Kuruluş tarihimi tarihçiler efsanelerle karışmış bir göç öyküsüyle anlatırlar. Bu anlatımlara göre kuruluşum günümüzden yaklaşık iki bin yedi yüz yıl öncesine değin uzanıyor. Ama aslında zamanın çok daha derinliklerine gider benim insanlık tarihinde boy gösterişim. Örneğin tarihçiler *beş bin yıl önce bu topraklarda yaşam vardı* diyerek başlangıcıma sınır koyarlarken; bir de bakıyorsunuz ki doğumum bir kazma vuruşuyla binlerce yıl daha öncesine gidivermiş. Yenikapı semtimde yapılan kazılar günümüzden sekiz bin beş yüz yıl öncesinde de benim bağrımda yaşam olduğunu ortaya çıkarmadı mı? Çalışmalar sürdükçe bu tarihler daha da eskilere uzanacak. Bundan eminim.

  Yazar Özgeçmişi: Derman Bayladı: 1940’da doğ­du. İs­tan­bul İk­ti­sa­di ve Ti­ca­ri İlim­ler Aka­de­mi­si’ni bi­tir­di. İ. Ü. Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Sos­yo­lo­ji ve Kla­sik Fi­lo­lo­ji bö­lüm­le­ri­nde oku­du. TRT İs­tan­bul Rad­yo­su’nda on beş yıl ya­pım­cı ola­rak ça­lış­tı. 1983 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­di­ği *Bu Şeh­ri İs­tan­bul* ad­lı di­zi prog­ram­la Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nce Rad­yo-Tv Ya­yın­la­rı da­lın­da Yı­lın Ga­ze­te­ci­si ödü­lü­nü al­dı.
  Ana­do­lu Kül­tür ve Uy­gar­lı­ğı üze­ri­ne ça­lış­ma­lar­da yo­ğun­laş­tı. İn­gi­liz­ce ve Fran­sız­ca­dan yir­mi­nin üze­rin­de çe­vi­ri yap­tı.
  Ha­len araş­tır­ma ve çe­vi­ri ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra pro­fes­yo­nel tu­rist reh­be­ri ola­rak ça­lış­mak­ta­dır.

Ben İstanbul - İstanbul Kendini Anlatıyor Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.