Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Bedenlerin Sağlık Hazinesi Kenzü's Sıhhati'l Ebdaniye

55,00 TL
34,10 TL

Bu bilgilerin alındığı kitabın ismi Hâzâ Kenzüs Sıhhati’l Ebdaniye. Eseri Mürşidi Osmaniye’dir.

Bu kitabın müellifi Es Seyyid, Tarsus`da doğmuş olan Osman Hayri Mürşid Efendi, kesin bilgi bulunmamakla birlikte 1830 ya da 1840 ta doğduğu tahmin edilmektedir. Sultan 2. Abdülhamid’in isteği üzerine bu kitabı hazırlamış ve medreselerde tıp eğitimi almış bir tabiptir. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Saray doktorluğunu da yapmış bir bilim adamıdır.
Bu eseri yazan Osman Hayri Mürşidi Efendi, bu kitabın tarihi sürecini anlatırken en eski bilinen tıp kitaplarından Ebul Hukema tabip, doktorlar babası olarak kabul edilen İdris Nebi Aleyhis selam zamanından ve hükemai mütegaddimiynden yani *Aristo talebesi Eflatun ve Eflatun talebesi Bokrat ve Bokrat talebesi Sokrat ve Sokrat talebesi Lokman Aleyhis selam, talebesi Davut Aleyhis selamdır. Hikmeti tıbbiyenin müesseseleri Ehli Kemal ve Ehli hünerin malumudur.

Bu kitabın yazan bu müesseselerin birçok makbul deva tarifeleri ve çok makbul macun tarifeleri alınarak bu kitaba yazıldı ki bütün din kardeşlerimiz faydalansın.

Mühimdir: Bütün insanlara tavsiyemiz evvela modern tıp ilk tercihimiz olup bütün insanlığın hizmetinde çağımız gerekleri ve en son tıp dalında çığır açan yeniliklerinden ve tedavi yöntemlerinden istifade ettiğimiz gibi: Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han efendimiz döneminin değerli tabiplerinden doğumu hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte 1830 ya da 1840 tarihlerinde doğduğu tahmin edildiği resmi kayıtlarda mevcuttur. Bu zat bizzat 2. Sultan Abdülhamid Hanın isteği üzerine bu kitabı kaleme almıştır.

Müellif Kitabın yazarı aynen kendi ifadeleriyle diyor ki;

Dört kıta da ki Osmanlı halkının ve Müslümanların sıhhat ve selameti için bu eser kaleme alınmıştır. Ben ilmi tıbbi tahsil ettim. Padişahımızın bu vazifeye beni layık bulduğundan bu hususta sarayın emrini alır almaz geçmişle bu mevzuda yazılan eski eserleri gözden geçirdikten sonra bu eseri kaleme aldım.

Bu tabip sarayda saray tabipliği yaptığı kaynaklarda kaydediliyor. Mühim Eserin hazırlandığı esnada bir taraftan da saray yetkinleri ve halk tarafından tecrübe olundu (denendi). Kendimde defalarca tecrübe ettim. Ondan sonra bu kitabı yazdım. Bu sebepten sarayın iltifatına, halkında teşekkürlerine defalarca nail oldum. Ve nice muhterem zatların hayır dualarını aldım. Bunlar benim gayretimi bir kez daha artırdı. *

Ayrıca bu girişin devamında ise bir tıp adamının sorumluluğu içinde ve halkın sağlığını da gözeten şu cümleler yer almaktadır.

Halkın kendi sağlığını koruması başkalarına muhtaç olmaması ve ayrıca efsuncu vesaire gibi kimselere kapılmaması için gerekli hususlar bu kitapta toplanmıştır. Eskiden olmayıp da yeni keşfedilen hastalık deva ve bitkilerden alınmış olup üzerinde gereken titizlik gösterilmiş tahkik, tetkik ve incelemeye tabii tutulmuştur."

EBUL HUKEMA, "Büyüklerin tarifelerinden istifade edecek mümin kardeşlerimin hu toplanan tarifelerden yararlandıkları zaman beni duadan unutmamalarını istirham ederim. * diyor.
Bu Kitap 12 Haziran 1898 tarihli resmi ruhsat name ile yani izinle Matbaayı Osmaniye’de basılmış ve ciltlenmiştir. Kitabın yazan tabip Osman Hayri Mürşid Efendi bu kitabın kaynağının İdris, Davut ve Lokman Aleyhisselamlar, Aristo, Eflatun, Platon, Sokrat, İbni Sina ve Sertustan olduğunu, içindeki bilgilerin ise Osmanlı, Arap, Acem, Rum, Hint ve Avrupalı tabipler tarafından defalarca denenmiş bilgiler olduğunu belirtir.