sadsad x
asdasd

Adli Bilimler Dergisi – Cilt:11 Sayı:2 Haziran 2012

Seçkin Yayıncılık
10,00 TL
Adli Bilimler Dergisi – Cilt:11 Sayı:2 Haziran 2012 Hakkında Bilgiler
Türü: Akademik Kitaplar
Sayfa Sayısı: 80
ISBN: 1303679312061
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Adli Bilimler Dergisi – Cilt:11 Sayı:2 Haziran 2012 Kısa Özet

    Öncelikle Adli Bilimler Dergisi’nin yeni sayısında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Dergimizin bu sayısında 4 araştırma makalesi, 4 derleme yer almakta olup “Aktiviteler Bölümü”nde 2’si panel olmak üzere toplam 3 adet aktiviteye yer verilmiştir. Yazıların içeriklerine kısaca değinecek olursak; Uzm. Dr. Burcu EŞİYOK ve arkadaşları tarafından İngilizce olarak hazırlanan “Childhood Disabilities in Ankara” başlıklı araştırma makalesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na maluliyet oranı tespiti için başvuran olgular arasındaki 0-18 yaş grubunda olan çocuk olgular değerlendirilmiş, ülkemizde çocuklar hakkında özel maluliyet değerlendirme sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmasının önemine dikkat çekilmiştir. Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Olba İskeletleri” başlıklı araştırma makalesinde Mersin/Silifke Olba bölgesinde, Şeytan Deresi Vadisi kült yeri, kompleks kaya mezarları ve Manastır olmak üzere üç ayrı lokalitede yapılan kazılarda ele geçirilen 10 bireye ait iskelet kalıntılarının antropolojik analiz bulguları sunulmuş, Olba kazısının halen devam ettiği, yeni iskelet buluntularıyla topluluğun genişleyeceği, böylelikle topluluk hakkında daha tatmin edici sonuçlar elde edilebileceği hususuna vurgu yapılmıştır. Dr. Taner BORA ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Taramalı Elektron Mikroskobu Kullanılarak Bazı Kumaş Life-rinin İncelenmesi” başlıklı araştırma makalesinde taramalı elektron mikroskobu kullanılarak, kumaş ve lif delillerini farklı-landırabilme özelliği araştırılmış, yazarlar çalışmanın SEM'in adli amaçlı kumaş ve lif incelemelerinde kullanılabileceğini gösterdiğini ifade etmiştir. Uzm. Dr. Kıymet KÖYBAŞI ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Yatan Psikiyatri Hastalarında Fiziksel Hastalıklara Yaklaşım” başlıklı araştırma makalesinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Klinikleri’ne bir yıl içinde yatan 187 hastanın kayıtları incelenmiş, yazarlar yatan psikiyatri hastalarında ruhsal hastalığı bulunmayan bireylere göre daha dikkatli gözlem, fzik muayene, izlem ve klinikler arasında sıkı işbirliği yapılmasının tanı ve tedavi hatalarını önlemede yararlı olacağını belirtmiştir. Çilem SÖNMEZ tarafından kaleme alınan “Suç Mahallinin Aydınlatılmasında Ayak ve Ayakkabı İzlerinin Önemi” başlıklı derlemede olay mahallinde bulunan kanıtların en önemlilerinden birinin ayak ve ayakkabı izleri olduğu, iyi tanımlanmış ayak ve ayakkabı izlerinin olayın oluş şekli ile birlikte şüpheli veya şüphelilerin kimlikleri hakkında önemli bilgiler sağladığı belirtilerek, ayak ve ayakkabı izleri ile bunların çeşitleri, tanımlanması ve korunması konusundaki bilgiler paylaşılmıştır. Dr. Özgür BULUT tarafından hazırlanan “Yeniden Yüzlendirme: Sanat mı, Bilim mi?” başlıklı derlemede kafatasından yüz morfolojisinin tahmin edilmesine yönelik olarak geliştirilen regresyon eşitlemelerine ve anatomik prensiplere bağlı kalarak yürütülecek olan yeniden yüzlendirme çalışmasının güvenilirliği ve geçerliliği tartışılmıştır. Prof. Dr. Adalat HASANOV ve Prof. Dr. Şakir MUSAYEV tarafından hazırlanan “Azerbaycan’da Adli Bilimler ve Adli Tıp” başlıklı derlemede dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da Adli Bilimler ve Adli Tıp hizmetlerinin yapılanması konu alınmış olup yazıda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde adli tıp hizmetinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Adli Tıp ve Patoloji” Kurumunda verildiği, adli tıp hizmetinin adli bilimlerle olan karşılıklı ilişkisinin özellikleri ve anlamına göre Pratik, Bilimsel, Eğitim, İdari ve Diğer ilişkiler başlıkları altında olmak üzere 5 gruba ayrılabileceği belirtilerek bu ilişkilerin işleyişi hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Arif ALEMDAR tarafından hazırlanan “Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumları” başlıklı derlemede 2005 yılında ceza mevzuatımızın tamamının (ceza, ceza usul, infaz yasaları) yeniden düzenlenmesi sonucunda akıl hastaları için yasal zorunluluk olan yüksek güvenlikli sağlık kurumları kurulması gerektiği, ancak yasası bulunmasına rağmen henüz ülkemizde kurulamayan yüksek güvenlikli sağlık kurumları hakkında ülkemizde yeteri kadar çalışma bulunmadığı, bir an önce bu sağlık kurumlarının yapılarak faaliyete geçmesi gerektiği belirtilmiştir. Derginin “Aktiviteler Bölümü”nde ilk olarak Şevket TAŞDELEN tarafından kaleme alınan “Yeni Bir Alan: Soruşturma ve Operasyonlar Sırasında Polis - Medya İlişkisi ve Poliste Basın Sözcülüğü Uygulaması” başlıklı yazıya yer verilmiştir. Sayın TAŞDELEN bu yazısında poliste basın sözcülüğü uygulaması ile kamuoyunu ilgilendiren soruşturma ve operasyonlarda Polis –Medya ilişkisinin büyük önem arz ettiğini, basın sözcülüğünün verimli bir şekilde uygulanabilmesi için, konuyla ilgili eğitim almış ve iletişim becerisine sahip orta kademe polis amirleri yetiştirilerek bütün illerdeki soruşturma birimlerinde görevlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade etmiştir. “Aktiviteler Bölümü”nde ikinci olarak Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından 7 Nisan 2012 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Mobbing’in Önlenmesinde Siyasete Düşen Rol” konulu paneldeki konuşmacıların değindikleri konular özet halinde verilmiş olup yazının son kısmında panele ait bazı fotoğrafar da yer almaktadır. “Aktiviteler Bölümü”nde son olarak Adli Bilimciler Derneği tarafından 7 Mayıs 2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Sağlıkta Şiddet Nasıl Önlenir?: Meclise Düşen Görev” konulu paneldeki konuşmacıların sunum içerikleri özet halinde bulunmakta olup yazı sonunda panelde çekilen fotoğrafara yer verilmiştir. Dergimizin bu sayısında yer alan söz konusu yazıları keyife okuyacağınız ümidiyle, yayınlanan makalelerin bu konuda çalışan değerli bilim insanlarına ışık vereceğine yürekten inanıyor, bizlere bugüne değin verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adli Bilimler alanındaki yeni çalışmalarınıza dergimizin her zaman açık olduğunu hatırlatarak çalışmalarınızda başarılar, sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz. Sevgi ve dostlukla, (Önsöz'den)

Adli Bilimler Dergisi – Cilt:11 Sayı:2 Haziran 2012 Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.