Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Açıklamalı - İçtihatlı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu - Ulusal ve Uluslararası Boyutta Yolsuzlukla Mücadele

57,00 TL
51,30 TL

19.4.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun genel gerekçesinde belirtildiği gibi rüşvet ve yolsuzluk fiilleri Devleti zaafiyete uğratan sosyal bir yaradır. Bununla mücadele için getirilen 9. 8. 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri İle İlgili Mal Bildirme Kanunu uygulamada istenilen sonucu sağlayamadığı için 3628 sayılı Kanun çıkarılmıştır.

Kitabın esas konusu 3628 sayılı Kanun olmakla birlikte konunun temelde daha iyi anlaşılması açısından rüşvet ve yolsuzluğun boyutlarına, ülkemiz ve dünya ölçeğinde mevcut ve olması gereken mücadele yöntemlerine, uluslararası hukukun iç hukukumuza etkisine ve bu konuda uluslararası işbirliğinin gerekliliğine, daha önemlisi de belirleyici unsurun insan olduğuna önemle dikkat çekilmektedir.

Bu açılardan kitabın 1. Kısmı yolsuzluğun panoraması gibidir. 2. Kısımda ise öncesi ve sonrasıyla 3628 sayılı Kanunun her maddesi genişçe açıklanmış, konuya ilişkin Dairemizin bütün esaslı kararları ile diğer yüksek mahkemelerin çok sayıda kararlarına yer verilmiştir. Özel Yasadaki ceza hükümlerinin 3257 sayılı TCK nun genel hükümleri karşısındaki durumu ile 17–20. maddelerde düzenlenen Soruşturma Usulüne ilişkin hususlar maddelerden bağımsız olarak daha etraflıca açıklanmış, görev ve sıfatları nedeniyle özel soruşturma usulüne tabi kişilerin yargılanmasına ilişkin bir çok yasadaki dağınık düzenleme bir arada sunulmuştur.

Eserin son kısmında ise yolsuzlukla mücadeleye ilişkin en temel yasaların yanında konuya dair iç hukukumuzun bir parçası haline gelen uluslararası sözleşmelere yer verilerek uygulamada bunların da dikkate alınması amaçlanmıştır.