Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Evrad-ı Kadiriyye Tercüme-Şerh

15,50 TL
11,63 TL

Okuyucuya sunduğumuz bu Vird iki bölümden oluşmaktadır. Salavât-ı Şerîfe`yi havi ilk bölüm "Eş-Şeyh es-Seyyid Abdulk?dir el-Geylânî Hazretlerinin Evrâd-ı şerîfeleridir" başlığını, Abdulk?dir el-Geylânî`ye isnad edilen manzum Esmâü`l-Hüsnâ`yı ihtiva eden ikinci bölüm "Sultanu`l-Evliyâ Abdulk?dir el-Geylânî Hazretlerinin Esmâü`l-Hüsnâ Manzume-i Şerifi`dir" başlığını taşımaktadır.

Kâdiri evrâdının salavât kısmı Müstakimzâde tarafından "Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî" adıyla Türkçe şerh edilmiş ve 1202 h/1782 m tarihinde İstanbul`da Matbaa-i Amire`de basılmıştır. Bu çalışmada bahse konu Kâdiri Evrâdı ve Manzum Esmâü`l-Hüsnâ, Müstakimzâde`nin Salavât Şerhi ve Şeyh Naci`nin Salavât Tercemesi ile birlikte değerlendirilmiştir. Müstakimzâde`nin şerhi`nin "Çeviri Yazısı" verilmiş ayrıca sadeleştirilmiş metni de çalışmaya ilave edilmiştir. Esmâü`l-Hüsnâ`nın Latin harfleri ile transkripti verilerek terceme edilmiştir.